Informatie over de dienst

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan advocaat Michel Boghe. Michel Boghe is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Leuven. Het kantoor van Mtr. Boghe is gevestigd te 3300 Tienen, Groot Overlaar 188. Het ondernemingsnummer (en btw-nummer) van Mtr. Boghe is 0732.955.853 (bv Advocatenkantoor Michel Boghe). Per e-mail kan u Mtr. Boghe bereiken via michel.boghe(at)boghe-law.be. De beroepsaansprakelijkheid van Mtr. Boghe is verzekerd bij nv Amlin (leidende verzekeraar), met kantoor te Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mtr. Boghe verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid van advocaten. nv AG Insurance is de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid in tweede rang. De totale dekking bedraagt 7.500.000 EUR.

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mtr. Boghe terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mtr. Boghe bereiken:

Via post op het adres te 3300 Tienen, Groot Overlaar 188
Via e-mail op het adres michel.boghe@boghe-law.be
Via telefoon op het nummer 0474/77.04.41

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Leuven is Mtr. Boghe onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, alsook aan de regelementen van zijn balie. U vindt alle nodige informatie op de website www.advocaat.be

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Het optreden van advocaat Michel Boghe is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website van de balie Leuven, meer bepaald onder de rubrieken “kosten van een advocaat” en “klachten over ereloon”.

Privacy

Via deze link kan u kennis nemen van de privacy-verklaring van Mtr. Boghe.

Opmerkingen:

  • Op vraag van zijn cliënt verstrekt Mtr. Boghe informatie over zijn erelonen of berekeningswijze hiervan.
  • Mtr. Boghe is niet onderworpen aan gedragscodes naast de regelementen van de OVB en van zijn balie, en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliënten.
  • Mtr. Boghe maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen.