Voorkeurmateries

Familierecht
Advies
Dringende en voorlopige maatregelen bij de Familierechtbank
Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
Echtscheiding met onderlinge toestemming (E.O.T.)
Alimentatievorderingen
Verblijfsregeling voor kinderen
Adoptie

Strafrecht
Vertegenwoordiging voor Raadkamer / Kamer van Inbeschuldigingstelling tijdens strafrechtelijk onderzoek
Strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank
Burgerlijke partijstellingen

Verkeersrecht
Advies over aansprakelijkheid
Verdediging bij verkeersinbreuken
Burgerlijke partijstellingen

Huurrecht
Nazien en opstellen huurcontracten
Procedures voor huurder of verhuurder bij de Vrederechter (achterstallige huurgelden, uitdrijvingen,…)

Bouwrecht
Dagvaarding in aanstelling van een deskundige
Vertegenwoordiging bij gerechtsexpertises van bouwheer, aannemer of architect
Afhandeling geschil ten gronde

Burgerlijk recht
Alle mogelijke contracten (koop / verkoop, huur, lening,…)
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor de eigen fout en voor zaken, dieren, kinderen en aangestelden